Antagit lagstiftning beordrat ytterligare minskningar